سه روش اجرای کانال برای داکت اسپلیت وجود دارد:

1: استفاده از کانال های پیش عایق یا پیش ساخته که از جنس پلی اورتان هستند

مزایا : سرعت اجرا بالا ، قیمت و هزینه اجرا متوسط ، به دلیل ضریب انتقال حرارت مناسبی که دارند عایق مناسبی برای انتقال گرما هستند. 

معایب : در برابر ضربات فیزیکی حساس هستند و در زمان آتش سوزی باعث انتشار دود های سمی میشوند.

2: استفاده از کانال های فلکسیبل که به صورت خرطومی دیده می شوند.

مزایا : سرعت اجرا بسیار بالا و هزینه اجرا پایین می باشد.

معایب : این نوع اجرای کانال افت فشار زیادی را برای انتقال هوا دارد و به دلیل سطح مقطع گردی که دارد باعث می شود سقف ها بیش تر درگیر شده و پایین تر بیایند.

3: استفاده از ورق های گالوانیزه .

مزایا : طول عمر بسیار بالا نسبت به دو روش قبلی . توصیه می شود از این روش برای اجرای کانال داکت اسپلیت استفاده شود زیرا می توانیم انشعابات و take off های آن را دقیق تر اجرا کنیم .

و بدانیم که بسیار اهمیت دارد ورق های گالوانیزه را عایق کنیم.

معایب : سرعت اجرا پایین تر از دو روش قبلی، هزینه اجرا بالا.