اگر بخواهیم یک تعریف ساده از چیلر بیان کنیم می توانیم بگوییم چیلر یک آبسرد کن با ظرفیت بسیار بالاست. در آبسرد کن سیستم تبرید و آب داریم که آب توسط سیستم تبرید سرد می شود در چیلر نیز همین اتفاق می افتد اما با وجود یک سری تفاوت های مهم که در زیر قید می گردد. 

مهم تریت تفاوت های چیلر با آبسرد کن :

1: ظرفیت تجهیزات چیلر بسیار بالاتر از آبسرد کن است .

2: چیلر تجهیزات ایمنی و کنترلی بیش تری نسبت به آبسرد کن دارد .

3: وجود تجهیزات بالابردن راندمان در چیلر با توجه به مصرف بالای انرژی چیلر.

 طبق عکس 

تجهیزات داخلی چیلر شامل :

کمپرسور:  پمپی است که کار آن به گردش درآوردن سیال در فاز گازی است 

اواپراتور:  کار آن جذب گرمای آب می باشد .

کندانسور: کار آن دفع گرمایی است که توسط اواپراتور جذب شده .نحوه لوله کشی چیلر

لوله کشی از کمپرسور برای کندانسور از کندانسور برای اواپراتور و از اواپراتور دوباره به کمپرسور انجام می شود . ورودی و خروجی آب هم به اواپراتور متصل است. 

با توجه به توضیحات داده شده این سیستم ناقص است زیرا نه گرمایی جذب می کند و نه گرمایی دفع می کند که در این شرایط باید ما باید یک افت فشار شدید و ناگهانی به یک نقطه از این سیستم وارد کنیم تا بتوانیم جذب و دفع گرما را انجام بدهیم که در ادامه توضیح نحوه این کار داده خواهد شد .


در بالا توضیح داده شد که سیستم ناقص است و نمی تواند کار خودش را به درستی انجام دهد. به همین منظور ما بعد کندانسور و قبل از اواپراتور لوله ای را قرار می دهیم که قطر داخل این لوله خیلی کوچک است و طول آن نسبتا زیاد می باشد. به این لوله اصطلاحا لوله مویی گفته می شود .

نتیجه قرار دادن لوله مویی این است که ما با این کار در اصل یک سدی را سر راه خروجی کمپرسور ایجاد می کنیم که در نتیجه در محدوده بعد کمپرسور و قبل از لوله مویی فشار افزایش پیدا می کند و همراه با افزایش فشار، دما نیز بالا می رود و در قسمت قبل لوله مویی ، سیال یا مبرد را حالت مایع خواهیم داشت .

 

در ادامه مایع مبرد از لوله مویی عبور کرده و در محدوده بعد لوله مویی تا قبل ازکمپرسور با محدوده کم فشار مواجه هستیم و در نتیجه این کاهش فشار، کاهش دما نیز اتقاق می افتد و کاهش دما باعث سرد شدن آب می شود .

 بهتر است بدانیم اگر سیستم ما یک سیستم با ظرفیت پایین باشد ممکن است از لوله مویی استفاده کنیم اما اگر سیستم ما یک سیستم با ظرفیت بالا باشد نمی توان از لوله مویی استفاده کرد زیرا لوله مویی نمی تواند مقدار عبور مایع مبرد را کنترل یعنی کم یا زیاد کند به همین علت در دستگاه های با ظرفیت بالا به جای لوله مویی دستگاهی به نام اکسپنشن ولو (Expansion Valve) قرار می دهیم و این دستگاه به خوبی می تواند مایع مبرد را کم و زیاد کند .

اکسپنشن ولو متصل به یک سنسور در خروجی اواپراتور می باشد  و از طریق بازخوردی که از اواپراتور می گیرد مقدار عبور مایع مبرد را کم و زیاد می کند .