طبق عکس قبل از اکسپنشن ولو ، مبرد به صورت مایع جریان دارد و بعد از عبور از اکسپنشن ولو تا رسیدن به کمپرسور ، فشار به شدت کاهش پیدا می کند و با کاهش فشار ، دما نیز کم می شود . وقتی دمای مبرد کاهش پیدا می کند گرمای آب را جذب می کند و باعث سرد شدن آب داخل چیلر می شود .

حال اتفاقی که می افتد این است وقتی مبرد مایع ، گرمای آب را جذب می کند تبدیل می شود به گاز مایع حالا اگر خروجی اواپراتور به صورت گاز باشد و مبرد گاز وارد کمپرسور بشود هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر خروجی اواپراتور مایع باشد و مایع وارد کمپرسور بشود به کمپرسور آسیب وارد می شود. زیرا مایع مبرد چسبندگی روغن کمپرسور را از بین می برد و آسیب جدی به قطعات مکانیکی کمپرسور وارد می کند .

حالا راه حل چیست ؟ 

ما باید مقدار مایع مبرد را اینقدر کم کنیم که مطمئن شویم در خروجی اواپراتور مایع نداریم.

 اما از طرفی ممکن است اینقدر این مایع مبرد را کم کنیم که بازدهی چیلر را پایین بیاید و حتی به کمپرسور فشار وارد شود زیرا در واقع ما داریم اکسپنشن ولو را می بندیم که خروجی مایع کم بشود و مسلما در ناحیه ای که در سمت راست تصویر مشاهده می کنید فشار بالاتر می رود و ممکن است به کمپرسور فشار وارد شده و راندمان نیز کاهش پیدا کند .

باتوجه به مطلب گفته شده یک طراح و یا سازنده حرفه ای چیلر تناسب درستی بین 4 قطعه کمپرسور ، اواپراتور ، کندانسور و اکسپنشن ولو ایجاد 

می کند و دقت بالایی را به اکسپنشن ولو می دهد و چیلر را به بالاترین حد راندمان خود می رساند.