در مباحث قبلی درباره چیلر هوا خنک و تجهیزات آن توضیح داده شد در این مطلب می خوانیم چه تغییراتی در چیلر ایجاد کنیم تا آنرا به چیلر آب خنک تبدیل کنیم؟

به منظور تبدیل چیلر هوا خنک به چیلر آب خنک دو اقدام باید انجام داد:

1:اولین کاری که باید انجام داد این است که کندانسور هوایی را برداشته و به جای آن یک کندانسور آبی قرار دهیم.

کندانسور آبی در اصل یک مبدل است که در پوسته ی آن گاز یا مایع مبرد در جریان است و در لوله های آن آب در جریان است .

2:قرار دادن برج خنک کننده :

 اقدام بعدی قرار دادن برج خنک کننده است و حتما باید توجه کرد برج خنک کننده در فضای آزاد قرار بگیرد و جریان هوای کافی در اطراف آن وجود داشته باشد .

3: قرار دادن پمپ :

بعد از اینکه لوله کشی از برج خنک کننده به کندانسور و از کندانسور به برج خنک کننده انجام شد به مظور اینکه در این مسیر آب جریان داشته باشد باید در مسیر یک یا چند پمپ قرار بگیرد .

با قرار دادن پمپ جریان آب بین کندانسور و برج خنک به وجود می آید.

  •  آب درون کندانسور گرمای مبرد را جذب کرده و در برج خنک کننده دفع می کند و کندانسور یک واسطه بین آب و گاز مبرد است که گرمای آن را می گیرد و در هوا دفع می کند.