نحوه تنظیم پمپ آب رسانی در ساختمان ها

قبل از پرداختن به مبحث اصلی نکاتی را یادآوری می کنیم:

  • کمترین فشار آب که در ساختمان وجود دارد در بالاترین شیر ساختمان (بالاترین طبقه) و بیش ترین فشار که در ساختمان وجود دارد در پایین ترین شیر ساختمان (پایین ترین طبقه) می باشد.
  • برای اینکه آب را از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه برسانیم باید به فشار ناشی از ارتفاع غلبه کنیم که به آن ، فشار استاتیک می گویند.

فشار استاتیک: به ازای هر 10 متر ارتفاع 1 بار در نظر گرفته می شود.

حال برای تنظیم فشار ، اگر فشار خروجی پمپ را روی این مقدار تنظیم کنیم یعنی (به ازای هر 10 متر ارتفاع 1 بار) آن وقت آب به بالاترین نقطه می رسد . اما باید به این نکته توجه کنیم علاوه بر آنکه آب باید به بالاترین نقطه برسد، لازم است آب نیز با فشار کافی و مناسب از شیر خارج شود. 

پس باید یک حداقل فشار برای بالاترین نقطه در نظر بگیریم. این حداقل فشار را طبق قوانین و ضوابط 2 بار در نظرمی گیریم.

همچنین باید به حداکثر فشار برای پایین ترین نقطه توجه کرد. حداکثر فشار پشت شیر آلات 4 بار در نظر گرفته می شود که به تجهیزات بهداشتی آسیب وارد نشود.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

در ساختمانی با ارتفاع 15 متر فشار استاتیک ناشی از ستون آب می شود 1.5 بار.

حداقل فشار پشت شیر برای بالاترین نقطه (بالاترین طبقه) عبارت است از:  3.5=2+1.5 یعنی اگر فشار پمپ را روی 3.5 بار تنظیم کنیم هم آب به بالاترین نقطه می رسد و هم فشار و جریان کافی نیز وجود دارد.

حال باید دقت کنیم حداکثر فشار بیش تر از 4 بار نباشد تا به تجهیزات پایین دست آسیب وارد نشود.

در اینجا لازم است نکته مهمی را در رابطه با پمپ بیان کنیم :

  • اگر پمپ شما دور متغیر باشد . فشار را می توانیم روی 5/3 بار تنظیم کنیم و پمپ شما می تواند این مقدار فشار را ثابت نگه دارد. و نهایتا یک تلورانس 0.1 تا 0.2 بار را برای پمپ تنظیم می کنیم.
  •  اما اگر پمپ شما دور ثابت باشد و برای تنظیم فشار باید خاموش و روشن شود آنگاه مجبور هستیم یک بازه برای پمپ تنظیم کنیم.

مثلا برای پمپ تعیین کنیم روی 4 بار خاموش شود و روی 3 بار روشن شود. برای فرمان دادن به خاموش و روشن شدن پمپ های دور ثابت از تجهیزی به نام پرشر سوئیچ استفاده می شود که بر روی آن می توانید مقدار فشار حداکثر و مقدار تلورانس را تنظیم کنید.

در مثال ذکر شده ارتفاع ساختمان 15 متر بود و طبیعتا فشار استاتیک ناشی از آن 1/5 بار می شود اما اگر ارتفاع ساختمانی 50 متر باشد آن وقت فشار در پایین ترین تجهیز در اثر فشار استاتیک بیش تر از 4 بار می شود . در این حالت با استفاده از زون بندی یا شیر فشار شکن این مشکل را رفع می کنند.