پمپ آب استخری


 پمپ آب اساسا قلب سیستم گردش آب استخر است. آب را از استخر از طریق مجرای سرریز و فاضلاب اصلی می‌کشد، آن را از طریق صافی به داخل سیستم تصفیه انتقال می‌دهد و آن را از طریق لوله های برگشت اصلی به استخر باز می‌گرداند. پمپ آب خودش شامل سه بخش است: موتور، پروانه، و تله مو و توری. این پمپ از نیروی الکتریکی تغذیه می کند و می تواند دارای ولتاژهای 110 و 220 ولت باشد و تا 3.450 دور در دقیقه می چرخد. پمپ های آب استخر هوا خنک هستند و نباید در محیط های کاملا بسته قرار بگیرند تا بتوانند گرما خود را برطرف سازند و همچنین مراقب باشید در جایی که آن ها را قرار می دهید رطوبت و آب نباشد که باعث خرابی آن ها می شود. کل عملیات استخر به وسیله پمپ تحت ‌تاثیر قرار می‌ گیرد. سیستم تصفیه استخر نمی‌تواند بدون پمپ اصلی کار کند، و آب استخر نمی‌تواند بدون تلمبه فیلتر شود. بنابراین، مهم است که برنامه ریزی مناسبی برای به کار انداختن پمپ اب استخر داشته باشیم.

                                                                    
کمی صبر کنید...

دسته‌بندی