فریزر 5 کشو نوفراست ایستکول مدل TM-999-95

تماس بگیرید

فریزر ایستکول 4 کشو مدل TM-946-4D

تماس بگیرید

فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L

تماس بگیرید

فریزر صندوقی برفاب مدل CF-310L

تماس بگیرید

فریزر نوفراست برفاب مدل BNF

تماس بگیرید

یخچال ایستکول 5 فوت مدل TM-642-80

۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان

یخچال ایستکول ۹ فوت Eastcool TM-919-150

۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان

یخچال ایستکول 9 فوت مدل TM-638-150

۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان

یخچال ایستکول شوکیس 5 فوت تجاری مدل TM-9580 CS

تماس بگیرید

یخچال ایستکول شوکیس 5 فوت هتلی مدل TM-9580 HS

تماس بگیرید

یخچال فریزر 20 فوت امرسان مدل دیاموند (RH20D and FN20D)

تماس بگیرید

یخچال فریزر آبسردکن دار برفاب مدل ۶۰-۴۰

تماس بگیرید